Juridisch Adviseur

Startdatum
17/06/2024
Einddatum
31/12/2024
Uren
20
Klant
(DAS Twente) Gemeente Borne
Aanvraagnummer
SRQ174209
Share this request:

De gemeente Borne is op zoek naar: Juridisch adviseur 

Je gaat aan de slag als een breed inzetbare juridisch adviseur met gecombineerde taken op het gebied van veiligheid, ondermijning en juridische control.  

Veiligheid en ondermijning 
Ondermijnende criminaliteit, overlast en ordeverstoringen veroorzaken gevoelens van onveiligheid bij inwoners en ontwrichten de samenleving. De aanpak van ondermijning krijgt ook binnen de gemeente Borne aandacht. Jij brengt de risico’s binnen de aanpak van ondermijning in kaart. Ook de Wet Bibob is voor jou niet onbekend of jij zou je hierin willen ontwikkelen. Daarnaast houd je je bezig met de ondersteuning en advisering van andere bestuurlijke maatregelen zoals de toepassing van de Wet Damocles en bestuurlijke bevoegdheden op basis van de APV en andere wetten. 

Je bent breed inzetbaar en werkt hierin samen met jouw collega’s. Wanneer het aan de orde komt kun jij hiervoor beleid op stellen. Jij bent nauw betrokken bij het vergroten van de bewustwording op het gebied van veiligheid en ondermijning. 

Juridisch control 
Daarnaast heb je werkzaamheden op het gebied van juridische control. We hebben bij de gemeente Borne te maken met allerlei juridische vraagstukken en processen. Het werkgebied van de juridisch control omvat met name het waarborgen van de juridische kwaliteit, de processen en de beheersing van juridische risico’s in de organisatie. Jouw werkzaamheden hierin bestaan uit het stellen van juridische kaders, collega’s ondersteunen in het waarborgen van de juridische kwaliteit en hierover te adviseren en te toetsen. Hierin heb jij een onafhankelijke controlrol te vervullen en heb je als 2e lijn control nauw contact met de concerncontroller en de controller in onze organisatie. Je hebt van nature een helikopterview en werkt vanuit een procesgang waarbij je actief de verbinding zoekt met andere vakgebieden, de bestuurlijke wensen en het organisatiebelang. 

Waar ga jij je verder mee bezig houden?  

Als juridisch adviseur veiligheid en ondermijning: 

 • Werk je samen aan juridische vraagstukken die voorafgaand aan en voortkomen uit integrale controles (handhavingszaken); 
 • Adviseer jij over juridische vraagstukken rondom diverse thema’s zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, uitvoering Damoclesbeleid, de Wet Bibob, woonoverlast en APV; 
 • Vertaal jij deze vakinhoudelijke ontwikkelingen naar de Bornse gemeentelijke situatie en kun jij  binnen het eigen vakgebied notities, beleidsnota’s en beleidsadviezen opstellen; 
 • Heb jij een signaalfunctie wat betreft juridische gevolgen van beleid op gebied van ondermijning en houd jij je bezig met het afhandelen; 
 • Ben je verantwoordelijk voor (complexere) vergunningaanvragen APV en bijzondere wetten; 
 • Behandel je bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep; 
 • Werk je in de behandeling van zaakdossiers integraal samen met collega´s van andere teams;
 • Als juridisch controller;
 • Begeleid, ondersteun en adviseer jij (beleids)medewerkers en management bij diverse  juridische vraagstukken; 
 • Creëer je bewustwording bij bestuur en organisatie over juridische aspecten en juridische risico’s; 
 • Ondersteun je de organisatie, het management en de directie in het waarborgen van de juridische kwaliteit en de beheersing van juridische risico’s; 
 • Toets je de juridische rechtmatigheid en voert soms ook onderzoek uit; 
 • Vertaal jij vakinhoudelijke ontwikkelingen naar de Bornse gemeentelijke situatie en kun jij  binnen het eigen vakgebied notities, beleidsnota’s en beleidsadviezen opstellen. 

Inhuurdesk DAS Twente

Directe link Inschrijven
20
17/06/2024
27/05/2024
31/12/2024
(DAS Twente) Gemeente Borne
SRQ174209
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

17/06/2024
31/12/2024
20

De gemeente Borne is op zoek naar: Juridisch adviseur 

Je gaat aan de slag als een breed inzetbare juridisch adviseur met gecombineerde taken op het gebied van veiligheid, ondermijning en juridische control.  

Veiligheid en ondermijning 
Ondermijnende criminaliteit, overlast en ordeverstoringen veroorzaken gevoelens van onveiligheid bij inwoners en ontwrichten de samenleving. De aanpak van ondermijning krijgt ook binnen de gemeente Borne aandacht. Jij brengt de risico’s binnen de aanpak van ondermijning in kaart. Ook de Wet Bibob is voor jou niet onbekend of jij zou je hierin willen ontwikkelen. Daarnaast houd je je bezig met de ondersteuning en advisering van andere bestuurlijke maatregelen zoals de toepassing van de Wet Damocles en bestuurlijke bevoegdheden op basis van de APV en andere wetten. 

Je bent breed inzetbaar en werkt hierin samen met jouw collega’s. Wanneer het aan de orde komt kun jij hiervoor beleid op stellen. Jij bent nauw betrokken bij het vergroten van de bewustwording op het gebied van veiligheid en ondermijning. 

Juridisch control 
Daarnaast heb je werkzaamheden op het gebied van juridische control. We hebben bij de gemeente Borne te maken met allerlei juridische vraagstukken en processen. Het werkgebied van de juridisch control omvat met name het waarborgen van de juridische kwaliteit, de processen en de beheersing van juridische risico’s in de organisatie. Jouw werkzaamheden hierin bestaan uit het stellen van juridische kaders, collega’s ondersteunen in het waarborgen van de juridische kwaliteit en hierover te adviseren en te toetsen. Hierin heb jij een onafhankelijke controlrol te vervullen en heb je als 2e lijn control nauw contact met de concerncontroller en de controller in onze organisatie. Je hebt van nature een helikopterview en werkt vanuit een procesgang waarbij je actief de verbinding zoekt met andere vakgebieden, de bestuurlijke wensen en het organisatiebelang. 

Waar ga jij je verder mee bezig houden?  

Als juridisch adviseur veiligheid en ondermijning: 

 • Werk je samen aan juridische vraagstukken die voorafgaand aan en voortkomen uit integrale controles (handhavingszaken); 
 • Adviseer jij over juridische vraagstukken rondom diverse thema’s zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, uitvoering Damoclesbeleid, de Wet Bibob, woonoverlast en APV; 
 • Vertaal jij deze vakinhoudelijke ontwikkelingen naar de Bornse gemeentelijke situatie en kun jij  binnen het eigen vakgebied notities, beleidsnota’s en beleidsadviezen opstellen; 
 • Heb jij een signaalfunctie wat betreft juridische gevolgen van beleid op gebied van ondermijning en houd jij je bezig met het afhandelen; 
 • Ben je verantwoordelijk voor (complexere) vergunningaanvragen APV en bijzondere wetten; 
 • Behandel je bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep; 
 • Werk je in de behandeling van zaakdossiers integraal samen met collega´s van andere teams;
 • Als juridisch controller;
 • Begeleid, ondersteun en adviseer jij (beleids)medewerkers en management bij diverse  juridische vraagstukken; 
 • Creëer je bewustwording bij bestuur en organisatie over juridische aspecten en juridische risico’s; 
 • Ondersteun je de organisatie, het management en de directie in het waarborgen van de juridische kwaliteit en de beheersing van juridische risico’s; 
 • Toets je de juridische rechtmatigheid en voert soms ook onderzoek uit; 
 • Vertaal jij vakinhoudelijke ontwikkelingen naar de Bornse gemeentelijke situatie en kun jij  binnen het eigen vakgebied notities, beleidsnota’s en beleidsadviezen opstellen. 
Inloggen