specialist erfgoed/verduurzaming

Startdatum
12/12/2022
Einddatum
01/06/2023
Uren
32
Klant
(MP) Inhuurdesk
Aanvraagnummer
SRQ163292
Share this request:

Opdracht specialist erfgoed/verduurzaming 

Aanleiding 

Het beter en meer proactief ondersteunen van monumenteneigenaren bij het verduurzamen van hun panden. De gemeente stelt hiervoor een beleidskader op dat een goede balans heeft tussen het behoud van erfgoed en de noodzaak tot verduurzaming van ditzelfde erfgoed.  

Op het gebied van energiezuinigheid en comfort scoren monumenten nu over het algemeen niet bijzonder goed. Het beeld bestaat dat verbetering van deze situatie ook nauwelijks mogelijk is, omdat er bij een beschermd monument of er bij een pand in een beschermd gebied van de gemeente ‘bijna niks mag’.  

Willen we deze situatie verbeteren, dan zullen we eigenaren meer laagdrempelig, meer transparant en op meer enthousiasmerende wijze moeten ondersteunen bij het vinden van geschikte oplossingen voor zijn/haar monument. Want die oplossingen zijn er wel degelijk. Al moeten we ook constateren dat een status als beschermd monument of beschermd gezicht de mogelijkheden om te verduurzamen ook zeker kan beperken. Dit vraagt om een heldere afweging per situatie wat wel en niet kan. En om richtlijnen voor een goede uitvoering van dat wat wél kan.  

Gezien de ontwikkelingen de afgelopen maanden op het gebied van energieprijzen is de druk op het onderwerp nog verder toegenomen. De urgentie om erfgoedeigenaren en -bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun monumentaal vastgoed is groot en vraagt om concrete acties. 

Daarbij is het goed om te weten dat Arnhem op dit moment 9 beschermde gezichten kent en 1409 als object beschermde panden: 559 rijksmonumenten en 850 gemeentelijke momenten.  

Een kwart van de beschermde monumenten is particulier eigendom.  

 

Opdracht: 

Het beter en meer proactief ondersteunen van erfgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun panden. De erfgoedeigenaren zijn de onderscheiden in drie doelgroepen: particuliere eigenaren, Particuliere verhuurders, en woningbouwcorporaties. 

1. Coaching eigenaren bij concrete vragen 

Uit praktische alle doelgroepen komt de wens naar voren om een coach/aanjager op het gebied van verduurzaming van erfgoed. Het gaat om het beantwoorden van vragen van de doelgroep.  

 2. Verbeteren informatievoorziening 

Alle doelgroepen geven aan dat de informatievoorziening vanuit de gemeente t.a.v. verduurzaming van erfgoed beter kan. Het is belangrijk dat we op een laagdrempelige en goed vindbare manier aangeven wat er in grote lijnen allemaal wel/niet mogelijk is. We willen voor om een pagina te maken over verduurzaming van erfgoed op de website van ArnhemAan. Daarnaast willen we een folder maken die onder meer via makelaars verspreid kan worden onder (nieuwe) erfgoedeigenaren. 

3. Opstellen “Handboek verduurzaming erfgoed” in combinatie met flitsvergunning of vrijstelling van vergunning 

Het verduurzamen van een historisch pand is en blijft maatwerk. Toch zien wij mogelijkheden om voor de meeste gangbare maatregelen (vensterisolatie, dakisolatie) uitvoeringsrichtlijnen te formuleren. Wij stellen voor om een “Handboek verduurzaming erfgoed” op te stellen, waarin doormiddel van heldere richtlijnen wordt beschreven hoe verduurzaming van erfgoed in Arnhem uitgevoerd moet worden.  

Verder stellen wij voor om in overleg met de ODRA te werken aan een flitsvergunning-systeem, waarbij omgevingsvergunningaanvragen die voldoen aan het “Handboek verduurzaming erfgoed” een snel en efficiënt traject kunnen doorlopen. Of mogelijk zijn er ook maatregelen die, indien zij conform het handboek zijn, vrij kunnen worden gesteld van vergunningplicht.  

Inhuurdesk

Inschrijven
32
12/12/2022
24/11/2022
01/06/2023
(MP) Inhuurdesk
SRQ163292
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

12/12/2022
01/06/2023
32

Opdracht specialist erfgoed/verduurzaming 

Aanleiding 

Het beter en meer proactief ondersteunen van monumenteneigenaren bij het verduurzamen van hun panden. De gemeente stelt hiervoor een beleidskader op dat een goede balans heeft tussen het behoud van erfgoed en de noodzaak tot verduurzaming van ditzelfde erfgoed.  

Op het gebied van energiezuinigheid en comfort scoren monumenten nu over het algemeen niet bijzonder goed. Het beeld bestaat dat verbetering van deze situatie ook nauwelijks mogelijk is, omdat er bij een beschermd monument of er bij een pand in een beschermd gebied van de gemeente ‘bijna niks mag’.  

Willen we deze situatie verbeteren, dan zullen we eigenaren meer laagdrempelig, meer transparant en op meer enthousiasmerende wijze moeten ondersteunen bij het vinden van geschikte oplossingen voor zijn/haar monument. Want die oplossingen zijn er wel degelijk. Al moeten we ook constateren dat een status als beschermd monument of beschermd gezicht de mogelijkheden om te verduurzamen ook zeker kan beperken. Dit vraagt om een heldere afweging per situatie wat wel en niet kan. En om richtlijnen voor een goede uitvoering van dat wat wél kan.  

Gezien de ontwikkelingen de afgelopen maanden op het gebied van energieprijzen is de druk op het onderwerp nog verder toegenomen. De urgentie om erfgoedeigenaren en -bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun monumentaal vastgoed is groot en vraagt om concrete acties. 

Daarbij is het goed om te weten dat Arnhem op dit moment 9 beschermde gezichten kent en 1409 als object beschermde panden: 559 rijksmonumenten en 850 gemeentelijke momenten.  

Een kwart van de beschermde monumenten is particulier eigendom.  

 

Opdracht: 

Het beter en meer proactief ondersteunen van erfgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun panden. De erfgoedeigenaren zijn de onderscheiden in drie doelgroepen: particuliere eigenaren, Particuliere verhuurders, en woningbouwcorporaties. 

1. Coaching eigenaren bij concrete vragen 

Uit praktische alle doelgroepen komt de wens naar voren om een coach/aanjager op het gebied van verduurzaming van erfgoed. Het gaat om het beantwoorden van vragen van de doelgroep.  

 2. Verbeteren informatievoorziening 

Alle doelgroepen geven aan dat de informatievoorziening vanuit de gemeente t.a.v. verduurzaming van erfgoed beter kan. Het is belangrijk dat we op een laagdrempelige en goed vindbare manier aangeven wat er in grote lijnen allemaal wel/niet mogelijk is. We willen voor om een pagina te maken over verduurzaming van erfgoed op de website van ArnhemAan. Daarnaast willen we een folder maken die onder meer via makelaars verspreid kan worden onder (nieuwe) erfgoedeigenaren. 

3. Opstellen “Handboek verduurzaming erfgoed” in combinatie met flitsvergunning of vrijstelling van vergunning 

Het verduurzamen van een historisch pand is en blijft maatwerk. Toch zien wij mogelijkheden om voor de meeste gangbare maatregelen (vensterisolatie, dakisolatie) uitvoeringsrichtlijnen te formuleren. Wij stellen voor om een “Handboek verduurzaming erfgoed” op te stellen, waarin doormiddel van heldere richtlijnen wordt beschreven hoe verduurzaming van erfgoed in Arnhem uitgevoerd moet worden.  

Verder stellen wij voor om in overleg met de ODRA te werken aan een flitsvergunning-systeem, waarbij omgevingsvergunningaanvragen die voldoen aan het “Handboek verduurzaming erfgoed” een snel en efficiënt traject kunnen doorlopen. Of mogelijk zijn er ook maatregelen die, indien zij conform het handboek zijn, vrij kunnen worden gesteld van vergunningplicht.  

Inloggen