Projectleider aanpak complexe echtscheidingen

Locatie
Doorn
Startdatum
12/12/2022
Einddatum
11/07/2023
Uren
12
Klant
(MP) Inhuurdesk
Aanvraagnummer
SRQ163234
Share this request:

Opdracht aanpak complexe echtscheidingen
Bij 60% van de gezinnen binnen het justitieel kader is er sprake van een complexe echtscheiding. De medewerkers (zowel bij de GI als de lokale teams) ervaren een grote mate van druk door alles wat er tússen ouders speelt, en hierdoor is er te weinig tijd en zicht op het kind. Dit kan grote gevolgen hebben voor kinderen, tot zelfs uithuisplaatsingen. Regelmatig zijn er ook meerdere (zorg)partijen betrokken, vanuit verschillende belangen. Dit maakt de benodigde samenwerking erg complex.

De afgelopen jaren heeft het Programma ‘Scheiden zonder Schade’ tot diverse inzichten en handreikingen geleid voor gemeenten om complexe scheidingen te voorkomen en schade voor kinderen en gezinnen te beperken. De vijf gemeenten in de regio ZOU willen aan de slag met deze bevindingen met als doel minder complexe echtscheidingen met nadelige gevolgen voor kinderen/gezinnen. De regio ZOU heeft hiertoe beschikbare bovenregionale middelen (BEN) aangevraagd en gekregen. De regio zoekt nu een projectleider die dit project vormgeeft en aanjaagt.

Opdracht
De projectleider komt allereerst op korte termijn tot een uitgewerkte aanpak en uitvoeringsplan samen met in ieder geval vertegenwoordiging van de vijf gemeenten, de vijf lokale teams en SAVE. In dit uitvoeringsplan zijn de bevindingen uit het programma Scheiden zonder Schade en de bouwstenen meegenomen. Vervolgens jaagt de projectleider uitvoering van het plan aan en ondersteunt en faciliteert hierin.  Hierbij wordt actief gewerkt aan borging van het plan binnen de bestaande structuur van de regio ZOU.

De richtingen voor het plan zijn:

 • Verbreden van mogelijkheden van lokale teams en SAVE door het snel kunnen inzetten van laagdrempelige ondersteuning op het gebied van echtscheiding, náást het maken van een duurzaam plan. De medewerker van het lokaal team of SAVE zet in op proces, de deskundige op het gebied van echtscheiding ondersteunt ouders en het kind. Uitgangspunten is normaliseren en insteken op communicatie tussen ouders.
 • Versterking van kwaliteit binnen het justitieel kader, door cases waarbij een complexe echtscheiding speelt, altijd door twee medewerkers op te laten pakken. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor verbinding met partners (onderwijs, lokaal team, etc.). M.b.t. deze richting zijn al de eerste stappen gezet, en vraagt vnl. het volgen van deze inzet.
 • Het ‘verbreden en versterken’ monitoren, door kwalitatieve evaluaties en leren door de keten heen. Hierbij belangrijk is het borgen van het geleerde in de bestaande structuren.

 

 

Doelen:

 1. Het beperken van schade van complexe echtscheidingen voor het gezin en kind(eren).
 2. Verlichten van de druk op professionals, waardoor het werkplezier wordt vergroot.

Randvoorwaarden:

 • Bij de aanpak en plan is rekening gehouden met Coördinatie van Zorg als regionale richtlijn voor procesregie door lokale teams.
 • Uitgangspunt is daarnaast normaliseren van problematiek en insteken op communicatie tussen ouders en aandacht voor het kind.
 • De aanpak en het plan komt sámen met SVMN, lokale teams en andere benodigde samenwerkingspartners tot stand, zodat geen sporen naast elkaar gaan lopen en er gezamenlijk draagvlak is.
 • De aanpak voorziet in verlichting van lokale teams en SAVE door laagdrempelige ondersteuning in capaciteit beschikbaar te stellen.
 • De aanpak voorziet tevens in verlichting van de werkdruk voor medewerkers in het gedwongen jeugdbeschermingskader door uitvoeringscapaciteit beschikbaar te stellen, zodat er voor beide partners een aanspreekpunt is. Hier zijn al de eerste acties in gezet.
 • Er is aandacht voor het verbreden en versterken van de monitoring en het evalueren, leren en verbeteren van de aanpak in de keten.

Resultaat:

 1. Gedragen aanpak op complexe echtscheidingen in de regio ZOU
 2. Uitvoeringsplan
 3. Leiding geven aan het plan en borgen van het plan in de bestaande structuren

 

Inhuurdesk

Inschrijven
Doorn
12
12/12/2022
23/11/2022
11/07/2023
(MP) Inhuurdesk
SRQ163234
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Doorn
12/12/2022
11/07/2023
12

Opdracht aanpak complexe echtscheidingen
Bij 60% van de gezinnen binnen het justitieel kader is er sprake van een complexe echtscheiding. De medewerkers (zowel bij de GI als de lokale teams) ervaren een grote mate van druk door alles wat er tússen ouders speelt, en hierdoor is er te weinig tijd en zicht op het kind. Dit kan grote gevolgen hebben voor kinderen, tot zelfs uithuisplaatsingen. Regelmatig zijn er ook meerdere (zorg)partijen betrokken, vanuit verschillende belangen. Dit maakt de benodigde samenwerking erg complex.

De afgelopen jaren heeft het Programma ‘Scheiden zonder Schade’ tot diverse inzichten en handreikingen geleid voor gemeenten om complexe scheidingen te voorkomen en schade voor kinderen en gezinnen te beperken. De vijf gemeenten in de regio ZOU willen aan de slag met deze bevindingen met als doel minder complexe echtscheidingen met nadelige gevolgen voor kinderen/gezinnen. De regio ZOU heeft hiertoe beschikbare bovenregionale middelen (BEN) aangevraagd en gekregen. De regio zoekt nu een projectleider die dit project vormgeeft en aanjaagt.

Opdracht
De projectleider komt allereerst op korte termijn tot een uitgewerkte aanpak en uitvoeringsplan samen met in ieder geval vertegenwoordiging van de vijf gemeenten, de vijf lokale teams en SAVE. In dit uitvoeringsplan zijn de bevindingen uit het programma Scheiden zonder Schade en de bouwstenen meegenomen. Vervolgens jaagt de projectleider uitvoering van het plan aan en ondersteunt en faciliteert hierin.  Hierbij wordt actief gewerkt aan borging van het plan binnen de bestaande structuur van de regio ZOU.

De richtingen voor het plan zijn:

 • Verbreden van mogelijkheden van lokale teams en SAVE door het snel kunnen inzetten van laagdrempelige ondersteuning op het gebied van echtscheiding, náást het maken van een duurzaam plan. De medewerker van het lokaal team of SAVE zet in op proces, de deskundige op het gebied van echtscheiding ondersteunt ouders en het kind. Uitgangspunten is normaliseren en insteken op communicatie tussen ouders.
 • Versterking van kwaliteit binnen het justitieel kader, door cases waarbij een complexe echtscheiding speelt, altijd door twee medewerkers op te laten pakken. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor verbinding met partners (onderwijs, lokaal team, etc.). M.b.t. deze richting zijn al de eerste stappen gezet, en vraagt vnl. het volgen van deze inzet.
 • Het ‘verbreden en versterken’ monitoren, door kwalitatieve evaluaties en leren door de keten heen. Hierbij belangrijk is het borgen van het geleerde in de bestaande structuren.

 

 

Doelen:

 1. Het beperken van schade van complexe echtscheidingen voor het gezin en kind(eren).
 2. Verlichten van de druk op professionals, waardoor het werkplezier wordt vergroot.

Randvoorwaarden:

 • Bij de aanpak en plan is rekening gehouden met Coördinatie van Zorg als regionale richtlijn voor procesregie door lokale teams.
 • Uitgangspunt is daarnaast normaliseren van problematiek en insteken op communicatie tussen ouders en aandacht voor het kind.
 • De aanpak en het plan komt sámen met SVMN, lokale teams en andere benodigde samenwerkingspartners tot stand, zodat geen sporen naast elkaar gaan lopen en er gezamenlijk draagvlak is.
 • De aanpak voorziet in verlichting van lokale teams en SAVE door laagdrempelige ondersteuning in capaciteit beschikbaar te stellen.
 • De aanpak voorziet tevens in verlichting van de werkdruk voor medewerkers in het gedwongen jeugdbeschermingskader door uitvoeringscapaciteit beschikbaar te stellen, zodat er voor beide partners een aanspreekpunt is. Hier zijn al de eerste acties in gezet.
 • Er is aandacht voor het verbreden en versterken van de monitoring en het evalueren, leren en verbeteren van de aanpak in de keten.

Resultaat:

 1. Gedragen aanpak op complexe echtscheidingen in de regio ZOU
 2. Uitvoeringsplan
 3. Leiding geven aan het plan en borgen van het plan in de bestaande structuren

 

Inloggen