Beheerder kabels & leidingen

Locatie
Doorn
Startdatum
12/12/2022
Einddatum
11/06/2023
Uren
36
Klant
(MP) Inhuurdesk
Aanvraagnummer
SRQ163217
Share this request:

Beheer rondom kabels en leidingen wordt steeds complexer, meer regelgeving, meer partijen. Dit vraagt om goed beheer. Daarom is de gemeente Utrechtse Heuvelrug op zoek naar een Beheerder Kabels & Leidingen.

Wat ga je doen?

Ondersteuning in initiatieven en projecten met:

 • VTA/VTM proces
 • Nadeelcompensatieverzoek toetsen en beschikking afgeven

Adviseren:

 • Het (on)gevraagd adviseren van collega’s over ondergrondse infrastructuur 
 • Invulling geven aan een goede samenwerking met netbeheerders, grondroerders en andere betrokken partijen onder andere door nauwe contacten te onderhouden met de netbeheerders
 • Aanspreekpunt voor vragen over K&L door gebruikers openbare ruimte
 • Input leveren aan visie/ambitie documenten
 • Het organiseren van overleggen met de netwerkbeheerders
 • Het actueel maken/houden van de AVOI, het Handboek K&L en de nadeelcompensatieregelingen
 • Input leveren aan ander beleidsregels
 • Input leveren aan stedelijke ontwikkelingen
 • Het actueel houden van de kennis op het vakgebied
 • Adviseren intake en omgevingstafel

Bij de vergunningverlener behoren de volgende werkzaamheden:

 • Sturing geven aan, regie voeren op en coördineren van de werken die gepaard gaan met de vergunningverlening en het toezicht op het naleven van de gemaakte afspraken bij de ondergrondse infrastructuur
 • Applicatiebeheer MOOR
 • Verantwoordelijk financiële afwikkeling (werkzaamheden worden door een ander uitgevoerd)
 • Vergunningverlening, de volgende toetsing:
  • Bestemmingsplan
  • Evenementen
  • Bomen/groen
  • Ruimtelijke Ontwikkelingen
  • Overeenstemmingen met derden
  • Tracé beoordeling (normprofiel)
  • Beoordelen gestuurde boringen
  • Beoordelen tracés nabij kunstwerken
  • Tracé voldoet aan handboek
  • Verkeersplannen
  • Werkplannen
  • Omgevingshinder e.d.
 • Management rapportages opmaken
 • Tweewekelijk overleg met toezichthouder en financiële afwikkeling
 • Intrekken vergunning n.a.v. een VTA
 • Toetsen verzoek netbeheerder tot nadeelcompensatie

 

Inhuurdesk

Inschrijven
Doorn
36
12/12/2022
22/11/2022
11/06/2023
(MP) Inhuurdesk
SRQ163217
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Doorn
12/12/2022
11/06/2023
36

Beheer rondom kabels en leidingen wordt steeds complexer, meer regelgeving, meer partijen. Dit vraagt om goed beheer. Daarom is de gemeente Utrechtse Heuvelrug op zoek naar een Beheerder Kabels & Leidingen.

Wat ga je doen?

Ondersteuning in initiatieven en projecten met:

 • VTA/VTM proces
 • Nadeelcompensatieverzoek toetsen en beschikking afgeven

Adviseren:

 • Het (on)gevraagd adviseren van collega’s over ondergrondse infrastructuur 
 • Invulling geven aan een goede samenwerking met netbeheerders, grondroerders en andere betrokken partijen onder andere door nauwe contacten te onderhouden met de netbeheerders
 • Aanspreekpunt voor vragen over K&L door gebruikers openbare ruimte
 • Input leveren aan visie/ambitie documenten
 • Het organiseren van overleggen met de netwerkbeheerders
 • Het actueel maken/houden van de AVOI, het Handboek K&L en de nadeelcompensatieregelingen
 • Input leveren aan ander beleidsregels
 • Input leveren aan stedelijke ontwikkelingen
 • Het actueel houden van de kennis op het vakgebied
 • Adviseren intake en omgevingstafel

Bij de vergunningverlener behoren de volgende werkzaamheden:

 • Sturing geven aan, regie voeren op en coördineren van de werken die gepaard gaan met de vergunningverlening en het toezicht op het naleven van de gemaakte afspraken bij de ondergrondse infrastructuur
 • Applicatiebeheer MOOR
 • Verantwoordelijk financiële afwikkeling (werkzaamheden worden door een ander uitgevoerd)
 • Vergunningverlening, de volgende toetsing:
  • Bestemmingsplan
  • Evenementen
  • Bomen/groen
  • Ruimtelijke Ontwikkelingen
  • Overeenstemmingen met derden
  • Tracé beoordeling (normprofiel)
  • Beoordelen gestuurde boringen
  • Beoordelen tracés nabij kunstwerken
  • Tracé voldoet aan handboek
  • Verkeersplannen
  • Werkplannen
  • Omgevingshinder e.d.
 • Management rapportages opmaken
 • Tweewekelijk overleg met toezichthouder en financiële afwikkeling
 • Intrekken vergunning n.a.v. een VTA
 • Toetsen verzoek netbeheerder tot nadeelcompensatie

 

Inloggen