Adviseur Financien & control

Locatie
Doorn
Startdatum
12/12/2022
Einddatum
11/06/2023
Uren
18
Klant
(MP) Inhuurdesk
Aanvraagnummer
SRQ162747
Share this request:

Adviseur financiën en control
De financiële informatievoorziening binnen het thema Buitenruimte heeft een verbeterslag nodig. Deze is namelijk onvoldoende op peil om te sturen. Zo blijkt vaak pas op een heel laat moment in een project dat er onvoldoende geld beschikbaar is of dat er juist te weinig geld is uitgegeven. Doel van de sturing is om het werk binnen de budgetten uit te voeren en ook te kunnen sturen op de tijdigheid van het werk. 

We zoeken een adviseur die in staat is om onderstaande opdracht te realiseren.
Je bent in staat om deze opdracht samen met anderen tot een goed resultaat te brengen waarbij je zelf kennis en ervaring inbrengt en in grote mate zelfstandig onderdelen uitwerkt.

Werk activiteiten en resultaten

 • Uitvoeren van een 0-meting, waar staan we nu tav de financiële informatievoorziening. Deze 0-meting dient als input voor de onderstaande producten. De 0 meting moet de blinde vlekken inzichtelijk maken en tot een verbetervoorstel leiden.
 • De financiële informatievoorziening van de investerings- en exploitatie budgetten een niveau verder brengen daarbij gebruikmakend van de beschikbare instrumenten en procedures binnen de gemeente zodat er sturingsinformatie beschikbaar komt
 • Zorgdragen dat de onderliggende basis van de financiën op orde is t.w. de financiële processen van begroten en begrotingswijzigingen t/m administreren en rapporteren en verantwoorden incl. afspraken over TBV en termijnen
 • Inzichtelijk maken van de budgetten die begroot zijn, waarom ze begroot zijn
 • Inzicht geven wie waarvoor verantwoordelijk is ten aanzien van financiën en hoe dit geborgd wordt (TBV – taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden)
 • Vervolgstap is projectleiders en budgetbeheerders binnen thema buitenruimte begeleiden zodat zij een professionaliseringsslag maken in het gebruiken van financiële informatie in de sturing
 • Implementeren van voortgangsrapportages voor de diverse investeringsbudgetten en exploitatiebudgetten

We verwachten dat je in ieder geval de volgende producten oplevert:

 • 0-meting financiële informatievoorziening
 • Verbetervoorstel financiële informatievoorziening afgestemd met opdrachtgever
 • Implementatie van het verbetervoorstel waarin ook bovenstaande activiteiten worden meegenomen

Financieel adviseur project Valwind
Jouw werk bevindt zich op het snijvlak van projectmanagement, financiën, wet- en regelgeving en regionale ontwikkeling voor het project valwind. Jij draagt zorg voor verdeling van subsidies en financiën rondom het project Valwind. Zo begeleid jij de gehele P&C cyclus voor het project.
 

Inhuurdesk

Inschrijven
Doorn
18
12/12/2022
22/11/2022
11/06/2023
(MP) Inhuurdesk
SRQ162747
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Doorn
12/12/2022
11/06/2023
18

Adviseur financiën en control
De financiële informatievoorziening binnen het thema Buitenruimte heeft een verbeterslag nodig. Deze is namelijk onvoldoende op peil om te sturen. Zo blijkt vaak pas op een heel laat moment in een project dat er onvoldoende geld beschikbaar is of dat er juist te weinig geld is uitgegeven. Doel van de sturing is om het werk binnen de budgetten uit te voeren en ook te kunnen sturen op de tijdigheid van het werk. 

We zoeken een adviseur die in staat is om onderstaande opdracht te realiseren.
Je bent in staat om deze opdracht samen met anderen tot een goed resultaat te brengen waarbij je zelf kennis en ervaring inbrengt en in grote mate zelfstandig onderdelen uitwerkt.

Werk activiteiten en resultaten

 • Uitvoeren van een 0-meting, waar staan we nu tav de financiële informatievoorziening. Deze 0-meting dient als input voor de onderstaande producten. De 0 meting moet de blinde vlekken inzichtelijk maken en tot een verbetervoorstel leiden.
 • De financiële informatievoorziening van de investerings- en exploitatie budgetten een niveau verder brengen daarbij gebruikmakend van de beschikbare instrumenten en procedures binnen de gemeente zodat er sturingsinformatie beschikbaar komt
 • Zorgdragen dat de onderliggende basis van de financiën op orde is t.w. de financiële processen van begroten en begrotingswijzigingen t/m administreren en rapporteren en verantwoorden incl. afspraken over TBV en termijnen
 • Inzichtelijk maken van de budgetten die begroot zijn, waarom ze begroot zijn
 • Inzicht geven wie waarvoor verantwoordelijk is ten aanzien van financiën en hoe dit geborgd wordt (TBV – taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden)
 • Vervolgstap is projectleiders en budgetbeheerders binnen thema buitenruimte begeleiden zodat zij een professionaliseringsslag maken in het gebruiken van financiële informatie in de sturing
 • Implementeren van voortgangsrapportages voor de diverse investeringsbudgetten en exploitatiebudgetten

We verwachten dat je in ieder geval de volgende producten oplevert:

 • 0-meting financiële informatievoorziening
 • Verbetervoorstel financiële informatievoorziening afgestemd met opdrachtgever
 • Implementatie van het verbetervoorstel waarin ook bovenstaande activiteiten worden meegenomen

Financieel adviseur project Valwind
Jouw werk bevindt zich op het snijvlak van projectmanagement, financiën, wet- en regelgeving en regionale ontwikkeling voor het project valwind. Jij draagt zorg voor verdeling van subsidies en financiën rondom het project Valwind. Zo begeleid jij de gehele P&C cyclus voor het project.
 

Inloggen