Adviseur Financien & Control

Startdatum
31/05/2021
Einddatum
30/11/2021
Uren
18
Klant
(MP) Inhuurdesk
Aanvraagnummer
SRQ149622
Share this request:

Adviseur financiën en control
De financiële informatievoorziening binnen het thema Buitenruimte heeft een verbeterslag nodig. Deze is namelijk onvoldoende op peil om te sturen. Zo blijkt vaak pas op een heel laat moment in een project dat er onvoldoende geld beschikbaar of dat er juist te weinig geld is uitgegeven. Doel van de sturing is om het werk binnen de budgetten uit te voeren en ook te kunnen sturen op de tijdigheid van het werk. De informatievoorziening die dit mogelijk moet maken is nu van onvoldoende niveau.
We zoeken een adviseur die in staat is om onderstaande opdracht te realiseren.
Je bent in staat om deze opdracht samen met anderen tot een goed resultaat te brengen waarbij je zelf kennis en ervaring inbrengt en in grote mate zelfstandig onderdelen uitwerkt.

Werk activiteiten en resultaten

 • Uitvoeren van een 0-meting, waar staan we nu tav de financiële informatievoorziening. Deze 0-meting dient als input voor de onderstaande producten. De 0 meting moet de blinde vlekken inzichtelijk maken en tot een verbetervoorstel leiden.
 • De financiële informatievoorziening van de investerings- en exploitatie budgetten een niveau verder brengen daarbij gebruikmakend van de beschikbare instrumenten en procedures binnen de gemeente zodat er sturingsinformatie beschikbaar komt.
 • Zorgdragen dat de onderliggende basis van de financiën op orde is t.w. de financiële processen van begroten en begrotingswijzigingen t/m administreren en rapporteren en verantwoorden incl. afspraken over TBV en termijnen.
 • Inzichtelijk maken van de budgetten die begroot zijn, waarom ze begroot zijn.
 • Inzicht geven wie waarvoor verantwoordelijk is ten aanzien van financiën en hoe dit geborgd wordt (TBV – taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden).
 • Vervolgstap is projectleiders en budgetbeheerders binnen thema buitenruimte begeleiden zodat zij een professionaliseringsslag maken in het gebruiken van financiële informatie in de sturing.
 • Implementeren van voortgangsrapportages voor de diverse investeringsbudgetten en exploitatiebudgetten

We verwachten dat je in ieder geval de volgende producten oplevert:

 • 0-meting financiële informatievoorziening
 • Verbetervoorstel financiële informatievoorziening afgestemd met Opdrachtgever
 • Implementatie van het verbetervoorstel waarin ook bovenstaande activiteiten worden meegenomen.

Inhuurdesk

Inschrijven
18
31/05/2021
04/05/2021
30/11/2021
(MP) Inhuurdesk
SRQ149622
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

31/05/2021
30/11/2021
18

Adviseur financiën en control
De financiële informatievoorziening binnen het thema Buitenruimte heeft een verbeterslag nodig. Deze is namelijk onvoldoende op peil om te sturen. Zo blijkt vaak pas op een heel laat moment in een project dat er onvoldoende geld beschikbaar of dat er juist te weinig geld is uitgegeven. Doel van de sturing is om het werk binnen de budgetten uit te voeren en ook te kunnen sturen op de tijdigheid van het werk. De informatievoorziening die dit mogelijk moet maken is nu van onvoldoende niveau.
We zoeken een adviseur die in staat is om onderstaande opdracht te realiseren.
Je bent in staat om deze opdracht samen met anderen tot een goed resultaat te brengen waarbij je zelf kennis en ervaring inbrengt en in grote mate zelfstandig onderdelen uitwerkt.

Werk activiteiten en resultaten

 • Uitvoeren van een 0-meting, waar staan we nu tav de financiële informatievoorziening. Deze 0-meting dient als input voor de onderstaande producten. De 0 meting moet de blinde vlekken inzichtelijk maken en tot een verbetervoorstel leiden.
 • De financiële informatievoorziening van de investerings- en exploitatie budgetten een niveau verder brengen daarbij gebruikmakend van de beschikbare instrumenten en procedures binnen de gemeente zodat er sturingsinformatie beschikbaar komt.
 • Zorgdragen dat de onderliggende basis van de financiën op orde is t.w. de financiële processen van begroten en begrotingswijzigingen t/m administreren en rapporteren en verantwoorden incl. afspraken over TBV en termijnen.
 • Inzichtelijk maken van de budgetten die begroot zijn, waarom ze begroot zijn.
 • Inzicht geven wie waarvoor verantwoordelijk is ten aanzien van financiën en hoe dit geborgd wordt (TBV – taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden).
 • Vervolgstap is projectleiders en budgetbeheerders binnen thema buitenruimte begeleiden zodat zij een professionaliseringsslag maken in het gebruiken van financiële informatie in de sturing.
 • Implementeren van voortgangsrapportages voor de diverse investeringsbudgetten en exploitatiebudgetten

We verwachten dat je in ieder geval de volgende producten oplevert:

 • 0-meting financiële informatievoorziening
 • Verbetervoorstel financiële informatievoorziening afgestemd met Opdrachtgever
 • Implementatie van het verbetervoorstel waarin ook bovenstaande activiteiten worden meegenomen.
Inloggen