Dastehuur.nl

Inloggen

Laat weten wat u van ons vindt via:

Voor inleners van personeel

Één Generiek Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)
Staffing MS geeft haar aanbestedingsplichtige relaties de gelegenheid om ervaring op te doen met het werken met een Dynamisch Aankoop Systeem.Het systeem is al voor u ingesteld en toegankelijk voor de ruim 4.000 bureaus en tienduizenden zzp-ers van onze inhuurdesks. Bovendien staat het DAS continu open voor toetreding, ook voor uw eigen (voorkeur)leveranciers. Er is keuze tussen een driemaandse, een zesmaandse en een negenmaandse proefperiode. Na afloop van de periode kunt u kiezen voor een eigen, op maat gemaakt en gepersonaliseerde DAS, of u kunt terugvallen op uw traditionele aanbestedingsprocedures. Voor meer informatie neemt u contact op met paul.oldenburg@staffingms.com of telefonisch via 06 5385 7222.

Voor leveranciers

Steeds meer aanbestedingsplichtige organisaties gaan over tot het inhuren van personeel met behulp van een Dynamisch Aankoop Systeem. Als u zich inschrijft als leverancier kunt u worden toegelaten tot het specifieke DAS in welk segment u personeel of diensten wil aanbieden. Bovendien heeft u direct toegang tot de ruim 30 inhuurdesks die Staffing MS voor haar klanten beheert.